pano2

Nowenna 22.03.2023

 

+ Halinę i Kazimierza 6 r. r śm. Grzeszczyk od córki Krystyny z mężem

 

+ Edmunda Bagrowskiego od rodz. Deska i Cieżniaków

 

+ Artura 3 r. śm. Władysława 12 r. śm. Iwińskich

 

+ Henryka Stajkowskiego od Janiny Teodorczak.

 

+ Aleksandra Mikulskiego od pracowników i kierownictwa Firmy Waliszka – Trading

 

+ Zofię i Józefa Chojnackich i zm. z rodz.

 

+ Łukasza 25 r. śm. i Ludwika Janiec Pelagię, Eugeniusza i Jurka Rychlewicz oraz Wandę Bartnicką

 

+ Józefa Marię Wacława Pierzak

 

+ Andrzeja Szydlarek 10 r. śm.

 

+ Joannę 7 r. śm. Władysława Bartłomiejczak i zm. z rodz. Halinę 16 r. śm i Józefa 9 r. śm. Bartkowiaków i zm. z rodz.

 

+ Stanisława Brańka od Grażyny i Waldka Musielskich

 

+ Stanisława Nowickiego od chrześniaczki Marioli Piesiak z rodz.

+ Marię Kierzenkowską od męża i syna Roberta

+ Danutę Janas od Frankowskich z Kąpiela

+ Irenę Maćkowiak od bratanicy Kingi i Bartosza Malina z córką

+ Halinę Dziarską od Bernadety Samonek

O Boże bł. łaskę zdrowia Romualda

O szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny

 

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie
Plac Księdza Onufrego Kopczyńskiego 7
62-250 Czerniejewo

tel.: (61) 427 30 36
e-mail: czerniejewo.parafia@wp.pl
Numer konta: 31 1020 4115 0000 9102 0064 7719