pano2

Historia

Zarys historii parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie

Parafię erygowano około 1262 roku. Pierwszy kościół został zbudowany z drewna. Jego pierwotne położenie (koło pałacu) upamiętnia okolicznościowy obelisk, który znajduje się przy trasie Czerniejewo – Pawłowo. Obecną świątynię, murowaną, zbudowano około 1498 roku w stylu gotyckim. Konsekrowana została w 1567 roku. Do II-ej połowy XVII wieku ulega powolnej dewastacji. W trakcie odbudowy w XVIII wieku dobudowano wieżę. Jednocześnie prawie całkowicie zatracił on cechy stylowe. W 1904 roku dobudowane zostały 2-wie boczne kaplice oraz zakrystia, a boczna nawa została dobudowana około 1920 roku.

Po II wojnie światowej funkcję proboszcza pełnili następujący księża: Teofil Kłos (1934 – 1946), Stanisław Dąbrowski (1946 – 1969), Tadeusz Piekarski (1969 – 1991), Władysław Dopierała (1991 – 2004), Adam Kapka (2004 - 2018). Od 2018 roku proboszczem jest Witold Sadłowski

Topograficznie, Czerniejewo leży 15 km na południowy zachód od Gniezna i 47 km na wschód od Poznania, nad górną Wrześnicą, około 120 m. n.p.m. Okoliczne lasy nadają temu miejscu zdrowy klimat.

Według tradycji pierwszy kościół w Czerniejewie pod wezwaniem św. Idziego powstał w roku 1261 i był obiektem drewnianym. Miejsce jego posadowienia upamiętnia okolicznościowy cokół (murowana wieżyczka z pamiątkową tablicą), który znajdziemy przy ul. Gen. Lipskiego w drodze do Gniezna.

 

onufry-kopczynski1Obecny kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, orientowany, powstał w XVI wieku za czasów rodu Górków. Fundatorem świątyni został biskup poznański Uriel Górka, który w roku 1498 przeznaczył znaczą kwotę na jej budowę. W roku 1567 kościół został konsekrowany przez sufragana gnieźnieńskiego ks. Stanisława Falęckiego. Z biegiem czasu świątynia ulegała  powolnemu niszczeniu. Pod koniec XVII wieku, ówczesny właściciel Czerniejewa – Władysław Radomicki, dokonał remontu kościoła oraz zbudował nową wieżę. Na przełomie XVIII i XIX wieku kolejni duszpasterze parafii jak ks. Józef Cieciszowski, ks. Wawrzyniec Budzyński oraz właściciele Czerniejewa – Jadwiga Koźmińska, rodzina Lipskich, przyczynili się do przebudowy i upiększania świątyni. Do znacznej rozbudowy  kościoła doszło w latach 1901 – 1905 dzięki staraniom proboszcz miejsca, ks. Jana Bąka przy wielkiemu wsparciu rodziny Skórzewskich. Na uwagę zasługuje następujący fakt: w Czerniejewie dnia 30 listopada 1735 roku urodził się Onufry Kopczyński – autor gramatyki języka polskiego, ksiądz należący do zgromadzenia pijarów. Zmarł w Warszawie dnia 14 lutego 1817 roku. Pomnik upamiętniający to wydarzenie znajduje się na przykościelnym placu.

Krótki opis Czerniejewa z roku 1905 pióra ks. Jana Bąka (pdf 160kB)

 

Niektórzy administratorzy i proboszczowie tutejszej parafii:

1284r. – ks. Jan, kapelan Przemysława II;

1415r. – ks. Mikołaj;

1488r. – ks. Jan Roszkowski, kanonik poznański;

1759r. – ks. Michał Jędrzejowski;

1762r. – ks. Józef Cieciszowski;

1807r. – ks. Wawrzyniec Budzyński;

1830r. – ks. Ignacy Tryburski;

1849r. – ks. Jan Żołądkiewicz;

1879r. – ks. Teodor Henner;

1883r. – ks. Jan Bąk;

1927r. – ks. Stanisław Kubiński;

1929r. – ks. Maksymilian Mrugas;

1934r. – ks. Teofil Kłos;

1946r. – ks. Stanisław Dąbrowski;

1969r. – ks. Tadeusz Piekarski;

1991r. – ks. Władysław Dopierała;

2004r. – ks. Adam Kapka;

2018r. – ks. Witold Sadłowski

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie
Plac Księdza Onufrego Kopczyńskiego 7
62-250 Czerniejewo

tel.: (61) 427 30 36
e-mail: czerniejewo.parafia@wp.pl
Numer konta: 31 1020 4115 0000 9102 0064 7719